Sailbuddy - social guide till hamnar och förankringarA (32) | B (35) | C (3) | D (16) | E (10) | F (22) | G (15) | H (44) | I (4) | J (5) | K (37) | L (23) | M (23) | N (22) | O (6) | P (6) | R (15) | S (57) | T (21) | U (4) | V (29) | W (2) | Æ (1) | Ø (3)
 • titel

  Russian bay (Poros)

  Russian Bay eller Daskalia Bay är en vik 2,2 km väster om Poros.

  Skriven av: maskinmesteren
  ändrats: 10/07/2019 - 21:35
 • titel

  Rønne Havn

  Rønne Hamn ligger på Bornholms västkust.

  Skriven av: maskinmesteren
  ändrats: 07/17/2020 - 17:41
 • titel

  Randers Havn

  Skriven av: maskinmesteren
  ändrats: 03/22/2020 - 12:26
 • titel

  Ringkøbing Havn

  Ringkøbing hamn ligger i Ringkøbing Fjord och staden är en gammal marknadsstad (utnämndes år 144

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/24/2020 - 13:05
 • titel

  Reersø Havn

  Reersø hamn ligger i Musholmbukten.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/24/2020 - 13:09
 • titel

  Ribe havn

  Ribe är Danmarks äldsta stad.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/24/2020 - 13:10
 • titel

  Rødvig Havn

  Rødvig hamn ligger på halvön Stevns. Hamnen ligger vid foten av en brant nio meter

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/24/2020 - 13:11
 • titel

  Rønbjerg Havn

  Rønbjerg Hamn ligger bredvid den ständigt varierande Løgstør Bredning i Limfjorden mitt emot ön

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 04/01/2020 - 11:19
 • titel

  Rønnerhavnen

  Rønner hamnen vid Frederikshavn ligger ungefär 2,5 kilometer från centrum av Frederikshavn.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/24/2020 - 13:28
 • titel

  Rørvig Havn

  Rørvig hamn ligger vid ingången till Isefjorden.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/28/2020 - 13:58
 • titel

  Rosenvold Havn

  Rosenvold hamn ligger på norra sidan av ingången till Vejle Fjord.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/29/2020 - 21:56
 • titel

  Roskilde Havn

  Roskilde hamn ligger längst ner i Roskilde Fjord.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/29/2020 - 22:06
 • titel

  Ristinge Havn

  Ristinge hamn ligger längst ner i Ristinge Hale på Langelands sydvästkust.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/29/2020 - 22:03
 • titel

  Rantzausminde Lystbådehavn

  Rantzausminde ligger i lugna omgivningar i västra Svendborg-sundet.

  Skriven av: Trine Søe
  ändrats: 03/29/2020 - 20:41
 • titel

  Råå Lystbådehamn

  I hamnen finns ett sjöfarts- och fiskemuseum.

  Skriven av: wsj
  ändrats: 07/21/2019 - 21:14