Frederiksværk haven

Last modified
Tuesday, November 24, 2020 - 18:19
Anchorage position short
Anchor position DMS
55° 57' 47" N , 11° 59' 51" E
Anchor position DM
55° 57.78333' N , 11° 59.85000' E
Sailing conditions
Det er nemt at sejle til Frederiksværk havn.
Hvis du ikke stikker mere end 1.60 m. er muligt at sejle direkte på havneindløbet, fra rød grundmærke position " 55°56'57.11"N - 11°57'50.52"Ø Sydlig grundafmærkning. "
Search for facilities nearby
Details

Frederiksværk havn er en andels havn.
Den ligger tæt på byen.
Det er muligt at leje cykler i havnene.
Der er gode toilet faciliteter

Danish