Saltholm (Barakkebro)

Du kan tænde og slukke lag i menu boksen øverst til højre på kortet. Vælg de lag der giver mest mening for den havn du skal bruge.

Author
Sidst ændret
Mandag, 7 oktober, 2019 - 21:45
Havn position kort
Harbour position DMS
55° 40' 2" N , 12° 44' 31" E
Harbour position DM
55° 40.03333' N , 12° 44.51667' E
Besejling
Saltholm kan kun anløbes om dagen. Fyrbåker med rød trekanttopbetegnelse leder ind i kurs 116°. Det frarådes at anløbe Saltholm ved pålandsvind eller stærk strøm.
Det er ikke tilladt at lægge til på kreaturbådens plads, når denne ikke er i havn. Det er ligeledes ikke tilladt at lægge til uden på kreaturbåden, når denne er i havn.
Details

Saltholm er beliggende i Øresund, og øen er 16 km² stor. Saltholm har en lille anløbsbro, der er placeret på øens nordvest side - broen kaldes Barakkebro. Saltholm har tidligere under pestens hærgen været anvendt som karantæne område for folk, der ønskede at besøge København.

Saltholm blev fredet i 1983. Bortset fra to gårde, en kro og et par sommerhuse, har øen ingen bebyggelse.

Seværdigheder

Saltholm har et rigt fugleliv - faktisk et af Danmarks rigeste fugleliv. I træktiden kan der op imod 70.000 fugle på øen. I perioden 1. april - 16. juli, er den er der fra Holmegården og syd på, lukket for offentligheden på grund af fuglenes yngletid. Den sydligste del af Saltholm er lukket for færdsel helåret, hvilket også gælder de lavvandede område omkring sydøen og Svaneklapperne.

Øens planteliv er præget af en rig variation. Her kan man finde, som en af de eneste steder i Danmark, Blå Iris. Blå Iris blomstrer i juni.

Hvis man ikke stikker så dybt, vil det være synd, hvis man på en god sommerdag ikke går ind til Barakkebroen og tager en gåtur og frokost. Et par hundrede meter fra havnen har én af øens få, faste beboere, Hans Zimling, lavet et lille museum med bl.a. gammelt husgeråd, der har været brugt, da Saltholm var mere beboet og kalkudvinding holdt det lille samfund kørende. Der er også rester af nogle af de bomber, der blev kastet over øen under 2. Verdenskrig, fordi flyene ikke kunne lande med den ekstra last, de ikke havde afleveret. Hans Zimling er altid god for nogle røverhistorier, når man besøger hans museum. Der er ca. 1,6 meter vand i renden ind til Barakkebroen, den er smal, og man skal tage strømmen i Øresund med i beregningen, når man styrer ind.

Faciliteter
Toilet
Antal fortøjninger
10
Danish
Hvad synes du om dette sted ?

No votes have been submitted yet.


Users resident in this port

No users found.