Author
Sidst ændret
16/04/2020
Harbour position DMS
56° 59' 50" N , 9° 17' 37" E
Harbour position DM
56° 59.83333' N , 9° 17.61667' E
Havn position kort
Besejling
Aggersund havn anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr, og fra øst kun i normal åbningstid for broerne i Aalborg samt Aggersundbroen. Havnen og farvandet mellem Løgstør og Aalborg er ikke fyrbelyst, men belysningen på Aggersundbroen vejleder ved anduvningen. Østgående strøm ved vestlig blæst kan sætte indtil 4 knob og gøre besejling vanskelig.

Jollehavnen er under stadig udbygning. Det nyeste projekt har været at lukke havnebassinet med en stenmole for at skabe mere roligt vand i havnen.
Jollehavnen kan anløbes af fartøjer med en dybgang indtil 1,2 m ved middelvandstand. Fartøjer med større dybgang er henvist til kajen på fjordens nordside, eller nabohavnene i hhv. Løgstør og Haverslev
Fortøjning ved nordkajen bør ske med stor agtpågivenhed da gennemsejling af erhvervsfartøjer kan sætte store dønninger ved kajen, lystfartøjet bør derfor aldrig efterlades ubemandet.
Antal fortøjninger
20
Details

Aggersund havn er en 65 meter lang kaj umiddelbart vest for Aggersundbroen. Her er ikke mange faciliteter, men her er smukt.

 

Search for facilities nearby