Όνομα του πλοίου
Junior
το λιμάνι στο σπίτι
Κωδικός γλώσσας
Danish