Vive Havn

Författare
Senast ändrad
21/07/2019
Harbour position DMS
56° 41' 55" N , 10° 2' 40" E
Harbour position DM
56° 41.91667' N , 10° 2.66667' E
Hamnpositionskarta
Approaches
Bör endast seglas under dagen. Gästseglare kan förtöja på den västra sidan av kusten, (från 2 till 3 m vatten) och vid tvärvinden (ca 2 m vatten).
Antal förtöjningar
50
detaljer

Vive hamn ligger på norra kusten av Mariagerfjorden. Från hamnen, ca. 600m. långt till byn Vive. Hamnen, som ursprungligen byggdes av kronan för transport av timmer och kalk, är nu en riktigt fin fritidshamn. En eftertraktad plats och arbetsplats för det lokala områdets fritidsfiskare, seglare, såväl som de många besökarna och turisterna under sommaren. Hamnens permanenta anläggningar ägs av Vive Bådelaug, som som hyresgäst för den kommunalägda marken förvaltar hamnen. Från W till E består hamnen av en jolle, inre pool och östbassäng, som avgränsas av den nybyggda NS gångbrygga. Längs västra sidan av denna pir finns det innerst vid mastkranen ca. 2m. vatten, och fjordbotten faller jämnt längs piren till cirka 3 m. vatten extremt. Djupet vid övergången och ingången till den inre poolen är ca. 2,0 m. I den inre poolen 1,6 - 1,8 m. I jollepoolen 0,5 m. Det finns el och vatten på broarna, och automatiskt belysningssystem.

telefon
24 98 85 83
Hamnar debiterar

100, - / dag inkl. bad. FH Miljöskatt: 30, - / dag

Search for facilities nearby