Problem s registracijom korisnika

Hrvatski

Bilo je problema s registracijama korisnika, a trebali bi ih se sada riješiti.