Νέο γλωσσικό σύστημα

Ελληνικά

Λόγω σφαλμάτων συνδέσμου γλώσσας, έχουμε αλλάξει το σύστημα εντοπισμού γλώσσας. Τώρα βασίζεται σε παράμετρο αίτησης / περιόδου σύνδεσης.