Fjællebroen Havn

Harbour position map
Harbour position DMS
55° 3' 35" N , 10° 22' 50" E
Harbour position DM
55° 3.58333' N , 10° 22.83333' E
Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen gennem et smalt og kroget løb. Fra den røde lystønde på SE-siden af grunden Bremerhage følges løbet N-over mellem stagerne indtil den grønne lystønde på SW-siden af grunden Langelår, hvor løbet fortsætter NE-over mellem stagerne. Løbet ind til havnen er afmærket med to lystønder og ni stager. Lystønderne i Nakkebølle Fjord er udlagt i perioden 1.4-15.11. Den resterende del af året vil lystønderne være ombyttet med stager uden topbetegnelse.
Detaljer

Fjællebroen er anlagt som udskibningssted i 1764 af godset Rødkildes ejer. Godserne havde, udover købstæderne, ret til at handle. Den givtige færdsel med varer som eksempelvis kvæg, korn og træ foregik lettere over vand end over land. Omkring udskibningsbroen voksede en by, der i midten af 1800-tallet levede af fiskeri, søfart, skibsbyggeri og rederivirksomhed. Der blev udskibet tømmer fra de nærliggende skove og stedet havde egen sejlskibsflåde, toldsted, motorfabrik, bådebyggeri, kro og bageri. Kroen findes stadig med sin oprindelige indretning.

Fjællebroen Sejlklub har hjemhavn i Fjællebroen.

Morgenbrød kan bestilles i kiosken, men først hentes omkring 9.30.

Seværdigheder

Rødkilde er en gammel fynsk herregård fra 1314, smukt beliggende mellem Fåborg og Svendborg. Navnet på godset skyldes den de jernholdige kilde i godsets have og marker. Til godset hører også en mølle.

Telefon
40 71 86 44
Havne afgift

2018:
Både under 9 meter i længden koster 100 kroner i døgnet.
Både over 9 meter koster 130 kroner i døgnet..
Bad 5,- / 4 min.
Der er vand og el på broerne.

Faciliteter
Bad, El, Internet, Klubhus, Legeplads, Mastekran, Opvask, Restaurant, Strand, Toilet, Vand, Bedding, Hjertestarter, Kiosk, Miljøstation, Telefon, Grill
Pladser
185
Blå flag
Afbrudt
Not specified