Faxe Ladeplads Havn

Harbour position map
Harbour position DMS
55° 12' 48" N , 12° 9' 36" E
Harbour position DM
55° 12.80000' N , 12° 9.60000' E
Besejling
Ophold og fortøjning i trafikhavnen er forbeholdt erhvervstrafikken.
I trafikhavnen er det forbundet med stor risiko for påsejling, at fortøje mindre fartøjer uden forud indhentet tilladelse.
Lystfartøjer henvises til fiskeri- og lystbådehavnen.
Indsejlingen til fiskeri- og lystbådehavnen sker gennem trafikhavnen.
Til havnen fører en ca. 1000 m lang rende med bundbredde på 25 m.
Dybden i renden er 4 m og i trafikhavnen indtil 4 m. I fiskeri- og lystbådehavnen indtil 3,0 m.
Detaljer

Faxe Ladeplads er i dag først og fremmest en havneby med både industrihavn, fiskeri- og lystbådehavn. Den er omgivet af en natur præget af skov og strand, og specielt Dyrehaven og Feddet vest for byen er meget attraktive naturområder. Dyrehaven er præget af gamle ege og to gravhøje, "Troldhøje". Skoven strækker sig helt ud til kysten, hvor en stejl klint danner grænsen til Faxe Bugt med vid udsigt til Feddet, Jungshoved og Møn.

Telefon
56 71 62 32
Havne afgift

2018:
0 – 8 m kr. 130,- pr. døgn
8 – 12 m - kr. 150,- pr. døgn
over 12 m - kr. 180,- pr. døgn
Priserne er inkl. El.-forbrug.

Faciliteter
Bad, El, Klubhus, Legeplads, Mastekran, Septik tank, Supermarked, Toilet, Vand, Vaskeri, Restaurant, Kiosk, Hjertestarter
Pladser
130
Blå flag
Afbrudt
Not specified